Jak na rovnou podlahu

Jak na rovnou podlahu

Velkým problémem je u pokládky finální podlahové krytiny nerovnost podkladu. Stává se to po demontáži staré podlahy, ale také pokud se zanedbá úprava povrchu u zcela nových podlah. Pod každou podlahou, ať už jde o dřevěnou, laminátovou, dlažbu, PVC nebo vinyl, musí být celistvý, pevný, suchý a především rovný podklad. Jinak dochází k vyrýsování každé nerovnosti pod PVC a vinylem, k houpání plovoucích podlah, ale dokonce se může podlaha i poškodit, což už je vážný problém. V tomto případě by se na podlahu již nevztahovala reklamace.

Jak na rovnou podlahu

Pokud stará podlaha nevyhovuje požadavkům, je zkrátka nutné demontovat ji, což obnáší vytrhání, rozložení nebo sundání krytiny, a mnohdy celé její odstranění. Podle stavu podkladu se postupuje dále. I když odstranit horní vrstvu zvládne skoro každý šikovný kutil, problém může nastat v rovnání podkladové vrstvy a její přípravě na podlahu novou. To je lepší nechat odborníkovi. K rovnání se používají většinou nivelační stěrky. Jejich výběr i použití vyžadují praxi. Některé nivelace jsou vhodné pod plovoucí podlahy, jiné zase pod lepené podlahy. Nejlepší je provést vyrovnání na první pokus, jinak se proces zbytečně prodraží a prodlouží. U starých domů, ve kterých se vyskytují staré podlahy z dřevěných prken nebo parket, bývá krytina usazena na trámcích a prknech, z nichž některé jdou použít znovu. Část podkladu tedy bude možno zachovat a část vyměnit za novou. Poté se starý podklad překryje deskami. Jedná se o MDF nebo OSB desky, jejich tloušťka se určuje dle momentální potřeby a toho, o kolik je třeba podlahu navýšit. Desky se pokládají do kříže ve dvou vrstvách, mohou se podsypávat a pak se sešroubují. Poté se postupuje podle toho, jakou novou krytinu jsme zvolili.

Jak na rovnou podlahu

Nivelační hmota se většinou mísí s vodou, aby vznikla hladká směs. Nanáší se stěrkou nebo hladítkem, váleček může posoužit k odvzdušnění. Moderní hmoty umožní rychlé zaschnutí a po podlaze je poměrně brzo možno se pohybovat. Záleží to i na teplotě v interiéru a výšce nanesené vrstvy. Aby se dala podlaha plně zatížit, je třeba počkat několik dní. Přesný čas je vždy uveden na konkrétním výrobku. K dobrému výsledku je třeba i penetrace. Pokud použijete kvalitní materiál a správně rovnání provedete, vaše podlaha nepopraská. Vyrovnávat lze jak betonový, tak i anhydritový nebo dřevěný podklad. Hladkou a vhodně tvrdou vrstvu dovedou moderní hmoty vytvořit i na velmi hrubém nebo deformovaném povrchu. Nevadí ani znečištěný podklad od lepidla nebo asfaltu. Podle stavu povrchu vybere podlahář vhodný typ nivelační stěrky. Někdy je ještě pod nivelaci třeba nanést adhezivní můstek, tedy hmotu, která je po zaschnutí hrubá a na kterou se nivelace lépe uchytí. Po provedení nivelace a penetrace můžete pokračovat v pokládce jednotlivých druhů finálních krytin podle potřeby.